Focare voorkomt
financiële stress

Financiële hulpverlening voor uw werknemers

Financieel fitte werknemers
Een medewerker met financiële problemen is een grote kostenpost. Denk daarbij aan de administratieve verwerking van loonbeslagen,
het toenemende ziekteverzuim, de afname van productiviteit en toename van fraude en diefstal. Onderzoek van het Nibud toont aan dat het een bedrijf al gauw dertienduizend euro per jaar kost!

Door het actief bijstaan van werknemers met financiële problemen krijgt het bedrijf veel terug. Denk aan terugdringen ziekteverzuim, een hogere productiviteit, dankbare werknemers waardoor de betrokkenheid, werklust en toewijding toenemen. Daarnaast zal de kwaliteit van het werk omhoog gaan en de kans op ongelukken dalen

Goed werkgeverschap
Focare heeft ruime deskundigheid en jarenlange ervaring op het gebied van hulpverlening aan mensen met financiële problemen.
Wij weten om te gaan met de werkgeverwerknemer relatie en het belang van werkgever en werknemer.

We zijn in staat deze problemen snel het hoofd te bieden doordat we gemakkelijk de hoedanigheid van het probleem kunnen vaststellen en daar een passende oplossing voor vinden. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan financieel fitte werknemers voor uw bedrijf en tevens aan goed werkgeverschap.

De Arbowet
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is daarom primair verantwoordelijk voor de aanpak hiervan in het bedrijf